Østre Toten kommune

Høring

Begrenset revisjon av kommuneplanens arealdel.

Vi ønsker din tilbakemelding på forslag innen torsdag 30. juni 2022. Planforslaget omfatter hele kommunen med unntak av Lena-området. Se mer her!