Østre Toten kommune

Informasjon om koronasituasjonen

Høring: Reguleringsplan for Orkla

Privat reguleringsplan for Orkla på Skreia er nå lagt ut på høring. Høringsfrist er 12. januar 2022.

Utvalget for samfunnsutvikling vedtok 10. november 2021 i sak 113/21 følgende:

  • I samsvar med plan- og bygningsloven § 12-10 legges forslag til privat detaljreguleringsplan for Orkla Confectionery & Snacks, med planID 20210001 ut på høring og offentlig ettersyn.

Planforslaget legger til rette for utvidelsesmuligheter i form av nytt ferdigvarelager, samtidig utbedres transportlogistikk og det tilrettelegges bedre for myke trafikanter.

Vi holder åpent informasjonsmøte om reguleringsplanen torsdag 16. desember i "grendelokalet" i Østre Toten kulturhus kl 18 til 20.

Frist for innspill til reguleringsplanen er 12.01.22. Innspill må være skriftlige.

Du finner alle plandokumentene her.