Østre Toten kommune

Høring - Oppvekst 2040

Vi er nå kommet til den andre delen av Oppvekst 2040, som handler om organisering og struktur i tjenestene, herunder også om barnehage- og skolestruktur.

​Det er nå gjort en overordnet analyse av dagens struktur, og det er pekt på mulige alternativer til dagens struktur.

Barnehage- og skolestruktur er et tema som mange mener noe om, og vi ønsker å høre din/deres mening. Politisk utvalg for barn, oppvekst og opplæring har vedtatt høring, og nedenfor finner du/dere høringsbrev, spørsmålene det ønskes innspill på og relevante dokumenter:

Høringsperioden om barnehage- og skolestruktur i Østre Toten kommune er fra 18. mai til og med 17. september.

Les mer