Østre Toten kommune

Snarveier

Høring av forslag til ny forskrift for vann- og avløpsgebyr

Østre Toten kommune legger med dette forslag til ny vann- og avløpsforskrift ut på høring.

Frist for innsending av uttalelser er satt til 1. november 2022.

Les mer her