Østre Toten kommune

Gult beredskapsnivå

Enkelte enheter i Helse, omsorg og velferd går som følge av vårt planverk over i gult beredskapsnivå fra 20.1.23 klokka 09.00. 

Disse enhetene er:

  • Sykehjemsavdelingene på Labo
  • Hjemmetjenesten
  • Tildelingsenheten

Kapasitetsutfordringer

Bakgrunnen for økt beredskapsnivå er kapasitetsutfordringer grunnet sykefravær og økt pågang fra spesialisthelsetjenesten. Hensikten med å øke beredskapsnivået er å kunne gi økt utholdenhet for tjenestene i en situasjon som kan vare over lengre tid, ved å redusere oppgaver og tjenester.

Endringer for innbyggerne

Gult beredskapsnivå vil kunne medføre endringer for innbyggerne i form av innhold i sine tjenester. Hvis dette blir nødvendig vil den enkelte bruker, eller deres pårørende, bli kontaktet direkte av kommunen. Ansatte vil kunne få endringer i sine oppgaver avhengig av hvilken avdeling de jobber på.

Øvrige tjenester innenfor helse, omsorg og velferd som ikke er nevnt ovenfor, fortsetter på grønt beredskapsnivå som tilsier normale tjenester.