Østre Toten kommune

Gebyret opprettholdt av Personvernnemnda

Personvernnemnda har bestemt seg for å opprettholde Datatilsynets beslutning om å ilegge Østre Toten kommune et overtredelsesgebyr på fire millioner kroner for brudd på personvernsikkerheten.

Nemnda har en annen oppfatning om kravet til å bevise uaktsomhet enn det Datatilsynet la til grunn. Det er ikke påvist at kommunedirektøren har opptrådt uaktsomt, men nemnda vurderer at én eller flere personer i kommunen har opptrådt uaktsomt, og at kommunen derfor kan bli ilagt gebyr.

Personvernnemndas beslutning er endelig og kan ikke påklages.

- Midler til å betale gebyret er allerede avsatt. Det vil ikke påvirke våre kostnader i 2023, sier kommunedirektør Ole Magnus Stensrud.

Relaterte dokumenter:

Vedtak (PDF, 14 MB)

Vedtak (PDF, 641 kB)