Østre Toten kommune

Informasjon om datainnbruddet og koronasituasjonen

Forbud mot vanning og all unødvendig bruk av vann

Det innføres i dag, 4. juni, umiddelbart forbud mot vanning og unødvendig bruk av vann i Østre Toten kommune.

Det har vært meget høyt forbruk av vann de siste dagene, også sett i forhold til samme tidspunkt tidligere år. Samtidig installeres det nytt UV-behandlingsanlegg ved kommunens vanninntak på Kihlestrand på Kapp. Tidspunktet har sammenheng med kapasitet og tid hos leverandører og hos kommunen. 

Med en forventet framdrift skulle ikke tidspunktet vært noe problem, men det har oppstått en akutt hendelse ved igangsettingen av anlegget, som vi ikke kunne forutse. Det er derfor noe redusert kapasitet på vannforsyningen i kommunen. 

Det er derfor nødvendig at det innføres umiddelbart forbud mot vanning og all unødvendig bruk av vann i kommunen. Vanningsforbudet vil vare til mandag 21. juni. Forbudet gjelder også abonnementer ved Sivesind vannverk i Vestre Toten

Det sendes ut melding hvis situasjonen skulle endre seg.

Vi forstår at dette er ubeleilig for en del av våre innbyggere, men det er dessverre nødvendig.

Vi oppfordrer alle til å være varsomme og spare på vannet, uansett hva det gjelder.

Hva innebærer forbudet?

  • Det er et generelt forbud mot vanning
  • Det tillattes at man bruker kanner til å vanne nyplantede blomster, frukttrær og lignende
  • Vanning av plen er ikke tillatt, men nødvanning av nysådd plen tillattes i den grad det er nødvendig for å unngå at plenen dør u
  • Fylling av basseng er ikke tillatt
  • Vasking av bil o.l. anses også som unødvendig bruk av vann. Dette gjelder både hjemme og i bilvaskeautomater.

Det skal i alle tilfeller utvises aktsomhet, slik at man ikke bruker mer vann enn høyst nødvendig.