Østre Toten kommune

Endring i forskrift om politivedtekter for Østre Toten kommune

Revidering politivedtekter Østre Toten kommune.

Formannskapet vedtok i møte 4.11.20 å sende forslag om endringer i Forskrift om politivedtekter for Østre Toten kommune på offentlig høring.

Dokumentene ble lagt ut på høring, høringsfristen gikk ut 15.1.21. Østre Toten ble utsatt for et dataangrep 8.1.21 og hadde ved fristen utløp ikke elektronisk tilgang og hadde vært uten en periode.

Det var ikke kommet inn høringsinnspill ved fristens utløp, og det er besluttet at dokumentene sendes ut på ny høring med høringsfrist 1.11.2021.

Endringene i forskrift om politivedtekter:

Endringene er tuftet på Politidirektoratets utarbeidelse av ny normalvedtekt for kommunene.

Frist for innspill/merknader til politivedtektene må være kommunen i hende innen mandag 1.11.2021. Innspill/merknader sendes til Østre Toten kommune, Postboks 24, 2851 Lena, eller på e-post: post@ototen.no.