Østre Toten kommune

Ekstrajobb: Bekjempelse av kjempebjørnekjeks

Kommunen har ledig deltids sommerjobb med bekjempelse av kjempebjørnekjeks. Ta kontakt innen 1. mai hvis du er interessert.

Kommunen har i flere år fått midler fra Statsforvalteren i Innlandet til å bekjempe kjempebjørnekjeks langs Lenaelva, for å hindre at denne uønskede planten sprer seg til naturreservatet i Sundvika. Vår faste «bekjemper» har nå sluttet, og vi trenger derfor en ny person til å hjelpe oss med dette.

Jobben består i å finne, fjerne og punktsprøyte kjempebjørnekjeks langs Lenaelva og enkelte andre utvalgte steder. Vi har en viss oversikt over forekomster, men du må også regne med å gå elvelangs for å lete etter planter. Arbeidet må gjennomføres spredt utover fra juni til september, avhengig av været og når blomstringen foregår. Anslagsvis totalt omfang er mellom 2 og 3 ukesverk.

Sprøytesertifikat og vanlig sertifikat er en forutsetning for å kunne påta deg oppdraget. Du bør være fleksibel og selvstendig, og i stand til å gjennomføre oppdraget på egen hånd og etter behov, innenfor de rammene som gjelder.

Jobben er godt egnet som ekstrajobb for en gårdbruker eller en student. Lønn etter avtale.

Kan dette være noe for deg?
Ta kontakt innen 1. mai med jordbrukssjef Ada Engødegård på
telefon 468 36 982 eller e-post ada.engodegard@ototen.no.

Vi vil helst ha en person som kan tenke seg å drive med dette over flere år.

Blomsterskjermer av kjempebjørnekjeks. Foto: fra Plantevernleksikonet, E. Fløistad, NIBIO