Østre Toten kommune

Informasjon om datainnbruddet og koronasituasjonen

Blågrønnalger

OPPDATERT 16.7.: Norsk institutt for vannforskning (NIVA) har nå analysert prøver fra ulike steder i Mjøsa:

Ringsaker, Hamar, Stange, Østre Toten og Gjøvik. Resultatene viser at cyanobakteriene, eller blågrønnalgene, som har blomstret opp de siste dagene ikke er giftige. 

Selv om det nå ikke er påvist giftige bakterier, er anbefalingen at det frarådes å bade der det er synlig oppblomstring i vannet. Hunder bør holdes borte fra synlig grønt vann. 

 

INFORMASJON LAGT UT 11.7.: Blågrønnalger observert i Mjøsa ved Evjua – bading frarådes der vannet er grønnfarget/grumsete.

Det er observert oppblomstring av blågrønnalger enkelte steder langs Mjøsstranda ved Evjua. Dette vises ved at vannet har fått grønn farge.

Det vil bli tatt prøver av vannet for å avdekke om det er snakk om alger som kan produsere giftstoffer. Skilter er satt opp i dag som fraråder bading.

Inntil videre frarådes det å bade der Mjøsa er grønnfarget, eller der siktedypet er mindre enn 0,5 meter (eller dersom en ikke ser tærne når en har vann til knærne).

- Dette gjelder for både mennesker og dyr, sier kommuneoverlege Rebecca Setsaas.

Blågrønnalger kan produsere giftstoffer samt lukt- og smaksstoffer, og kontakt med algene kan gi kløe og ubehag. Har man badet i grønt vann, er det uansett lurt å dusje seg selv så snart som mulig og vaske badetøyet. Dersom vannprøvene inneholder giftstoffer, kan forgiftning av dyr og mennesker inntreffe om en får i seg vann med høy konsentrasjon av dette. Ikke la hunder drikke av vannet der det er grønt.