Østre Toten kommune

Informasjon om datainnbruddet og koronasituasjonen

Besøk ved Labo og Fjellvoll fra 18. februar

Langtidsbeboere ved Labo og Fjellvoll er nå fullvaksinerte og det betyr at vi kan åpne noe for mer besøk.

Det er mulig å komme på besøk dag og kveld alle dager, og det er mulig å benytte fellesarealer i avdelingene. Besøk avtales på forhånd ved å ringe til avdelingen.

Det er egne besøksregler som gjelder for korttidsavdelingen ved Labo siden ikke alle pasienter er vaksinert.  

Presiseringer:

 • Avstandskravet på en meter skal holdes mellom besøkende, med unntak av de besøkende som er i samme husstand. Fullvaksinerte kan ha nærkontakt med andre fullvaksinerte beboere og besøkende. En fullvaksinert beboer kan kun ha nærkontakt med noen faste personer som ikke er fullvaksinerte.
 • Besøkende må holde minst en meters avstand til alle medarbeidere og andre pasienter/beboere enn den beboeren de besøker. Besøkende skal bruke munnbind under all ferdsel inne i Labo og Fjellvoll.  
 • Fullvaksinerte beboere kan nå reise på besøk utenfor institusjonen uten at de må i karantene etterpå, men de må fortsatt må følge de vanlige smittevernreglene.
 • Det åpnes opp for fellesaktiviteter for beboere som er fullvaksinerte
 • Uvaksinerte beboere må fortsatt skjermes for smitte
 • Da det vil gå tid før alle medarbeidere er vaksinerte, er det nødvendig å også å skjerme våre medarbeidere for smitte

Generelle regler for alle besøk:

 • Du må fortsatt kontakte Labo og Fjellvoll for å avtale besøk.
 • Du kan ikke komme på besøk hvis du:
  • er syk eller har luftveissymptomer med hoste, feber og snue?
  • har vært utenfor Norge og/eller i områder med stor smittespredning de siste ti dagene?
  • er i hjemmekarantene eller har vært i nærkontakt med noen som har fått påvist covid-19?
 • Vi fører fortsatt besøksprotokoll for alle som kommer på besøk.