Østre Toten kommune

Informasjon om datainnbruddet og koronasituasjonen

Her finner du vedtatt årsbudsjett 2020, handlingsprogram 2020-2023 og økonomiplan for 2020-2023.

Både regjeringen og næringslivet engasjerer seg sterkt for å dempe de økonomiske virkningene av koronautbruddet. For å drive bedriftsoppfølging ønsker vi å kartlegge det lokale næringslivet.

Det er flere forhold som gjør at Direktoratet for samfunnssikkerhet kommer med egenberedskapsråd til befolkningen. Klimaendringene har bidratt til mer ekstremvær som kan føre til bortfall av kritisk infrastruktur, som for eksempel strøm, vann og mobilnett.

Jodtabletter er i reseptfritt salg. Helsedirektoratet anbefaler at voksne under 40 år, ammende og de med hjemmeboende barn har jodtabletter hjemme.

Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier (tidligere Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom).

Oppland fylkes trafikksikkerhetsutvalg skal dele ut trafikksikkerhetsprisen 2018.


Slamtømmingen av private avløpsanlegg, hovedsakelig i Kolbu, er forsinket og vil ikke bli gjort før over nyttår. I Kraby-området gjenstår også noe tømming. Her ser det ut til at tømming vil kunne skje før nyttår, i uke 51.